အဝေးသင် တက္ကသိုလ် တနှစ်နားပြီဟုဆို (ဌာနတွင်း သတင်း ဖြစ်ပါသည်)

အဝေးသင် တက္ကသိုလ် တနှစ်နားပြီဟုဆို (ဌာနတွင်း သတင်း ဖြစ်ပါသည်)

၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် အတွက် အဝေးသင်အတန်းများကို တစ်နှစ်လုံး ရပ်နားမည်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းအပ်ခြင်း၊ ကျောင်းပြောင်းခြင်း၊ မေဂျာပြောင်းခြင်း အစရှိသည့်ကျောင်းကိစ္စများကို ၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်၏ (၃) လပိုင်း (၂၄) ရက်နေ့တွင်သာ ပြန်လည် လက်ခံဖွယ်ရှိကြောင်း ဌာနအတွင်းမှ ကြားသိရပါသည်။

အဆိုပါ အချက်အလက်များမှာ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားခြင်း မရှိသော်လည်း ဌာနဆိုင်ရာ သတင်းများမှ သိရခြင်းဖြစ်သည်။

The Myanmar Education Guide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page